Indischer Himalaya
(Ladakh, Zanskar, Spiti Valley)
8. September - 27. Oktober 2014


Indischer Himalaya
(Ladakh, Nubra Valley, Tsomoriri Tso, Mentok)
2. August - 2. September 2018